Säkerhetsetiketter
Ibland behöver man en etikett som inte kan flyttas.

Vill Du plombera ett skruvhål så att ingen obehörig
gör ingrepp på en apparat där Du har ett garantiåttagande?
Eller vara säker på att ingen flyttar en etikett med serienr för att förlänga garantitiden?
Det finns många situationer där det är viktigt att etiketten inte kan flyttas eller bytas ut.
Vi kan leverera etiketter med ett häftämne som gör att etiketten inte kan flyttas eller återförslutas.
Som lagervara har vi 20 mm runda oblater på rulle Dessa kan du själv förse med text med en termotrasferskrivare.
Alternativt bara skriva din signatur på med penna för att förhindra någon att manupelera förslutningen.
Lageretiketterna är: vita som smulas sönder ifall man försöker flytta den.
                              silver har ett häftämne som delvis fastnar på underlaget, delvis på etiketten Det syns
                              det syns således tydligt ifall någon försökt flytta den


Etikettakiten Grafina
Etikettakiten Grafina